ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240298
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  240298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   SAMAKKEEWITYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจือแรง
ตำบล :
  ตะมะยูง
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073-550066
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตะมะยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:39:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยา


นางฮามีด๊ะ มูซายี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน