ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประสงค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240340
รหัส Smis 8 หลัก :
  96020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  240340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประสงค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rajprasong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกูแบปูยู
ตำบล :
  มะรือโบออก
อำเภอ :
  เจาะไอร้อง
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96130
โทรศัพท์ :
  073515151
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2522
อีเมล์ :
  ida2525@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะรือโบออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:58:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประสงค์


นายอัสฮาร์ อัสมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2