ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนวัดสิงห์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      40 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      40 เครื่อง
รวม
      80 เครื่อง
ใช้งานได้:
      60 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      20 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      40 เครื่อง
รวม
      60 เครื่อง
ใช้งานได้:
      30 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      30 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      140 เครื่อง
ใช้งานได้:
      90 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      50 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-12 22:23:35 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB, CAT
ประเภท:
       Fiber obtic
ความเร็ว:
       500
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       4,847.44

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-12 22:28:06 น.