ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      30 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      25 เครื่อง
รวม
      55 เครื่อง
ใช้งานได้:
      18 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      37 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      14 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      8 เครื่อง
รวม
      22 เครื่อง
ใช้งานได้:
      19 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      3 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      77 เครื่อง
ใช้งานได้:
      37 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      40 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-10-14 19:09:56 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       DSLR
ความเร็ว:
       200
สถานะการใช้งาน:
       พอใช้ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
      

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-28 16:32:58 น.