ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      56 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      266 เครื่อง
รวม
      322 เครื่อง
ใช้งานได้:
      174 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      92 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      21 เครื่อง
รวม
      21 เครื่อง
ใช้งานได้:
      19 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      2 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      343 เครื่อง
ใช้งานได้:
      193 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      94 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2021-07-01 22:41:54 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2021-07-01 22:49:07 น.