ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      21 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      25 เครื่อง
รวม
      46 เครื่อง
ใช้งานได้:
      20 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      26 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      10 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      11 เครื่อง
รวม
      21 เครื่อง
ใช้งานได้:
      2 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      19 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      67 เครื่อง
ใช้งานได้:
      22 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      45 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-10-22 21:52:20 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       600
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       3488.20

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-10-22 20:40:00 น.