ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเสนางคนิคม

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      63 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      57 เครื่อง
รวม
      120 เครื่อง
ใช้งานได้:
      35 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      85 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      2 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      26 เครื่อง
รวม
      28 เครื่อง
ใช้งานได้:
      28 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      148 เครื่อง
ใช้งานได้:
      63 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      85 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-05-28 17:12:36 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb broadband
ประเภท:
       adsl
ความเร็ว:
       6144
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       1000หรือมากกว่า

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-01-26 12:28:43 น.