ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      243 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      80 เครื่อง
รวม
      323 เครื่อง
ใช้งานได้:
      200 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      135 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      58 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      1 เครื่อง
รวม
      59 เครื่อง
ใช้งานได้:
      50 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      8 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      382 เครื่อง
ใช้งานได้:
      250 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      143 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-07-20 12:38:55 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-03-31 13:51:12 น.