ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      20 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      11 เครื่อง
รวม
      31 เครื่อง
ใช้งานได้:
      3 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      28 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      1 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      10 เครื่อง
รวม
      11 เครื่อง
ใช้งานได้:
      5 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      6 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      42 เครื่อง
ใช้งานได้:
      8 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      34 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-13 13:55:49 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       200 Mbps
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ปานกลาง Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       1300

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-11 15:52:09 น.