ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      60 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      90 เครื่อง
รวม
      150 เครื่อง
ใช้งานได้:
      50 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      100 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      33 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      33 เครื่อง
ใช้งานได้:
      33 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      183 เครื่อง
ใช้งานได้:
      83 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      100 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-30 09:14:39 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      -1
ประเภท:
      -1
ความเร็ว:
      0 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      -1

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-29 10:28:59 น.