ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
19
30
1
อบ.2
31
26
57
2
อบ.3
18
19
37
2
รวม อบ.
60
64
124
5
ป.1
15
19
34
2
ป.2
26
19
45
2
ป.3
32
18
50
2
ป.4
27
24
51
2
ป.5
21
20
41
2
ป.6
23
29
52
2
รวมประถม
144
129
273
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
193
397
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...