ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
30
47
2
อบ.2
31
35
66
2
อบ.3
31
31
62
2
รวม อบ.
79
96
175
6
ป.1
39
35
74
3
ป.2
50
37
87
3
ป.3
47
53
100
3
ป.4
60
53
113
3
ป.5
50
48
98
3
ป.6
41
57
98
3
รวมประถม
287
283
570
18
ม.1
86
70
156
5
ม.2
109
90
199
5
ม.3
116
101
217
6
รวมมัธยมต้น
311
261
572
16
ม.4
44
53
97
3
ม.5
57
47
104
3
ม.6
30
36
66
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
131
136
267
8
รวมทั้งหมด
808
776
1,584
48
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...