ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
27
46
3
อบ.2
35
32
67
2
อบ.3
33
36
69
3
รวม อบ.
87
95
182
8
ป.1
41
33
74
4
ป.2
43
48
91
4
ป.3
50
50
100
4
ป.4
54
39
93
4
ป.5
38
39
77
4
ป.6
39
39
78
4
รวมประถม
265
248
513
24
ม.1
26
26
52
2
ม.2
27
14
41
2
ม.3
19
20
39
2
รวมมัธยมต้น
72
60
132
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
424
403
827
38
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...