ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
21
22
43
2
อบ.2
17
21
38
2
อบ.3
23
18
41
2
รวม อบ.
61
61
122
6
ป.1
31
20
51
2
ป.2
23
17
40
2
ป.3
24
15
39
2
ป.4
17
13
30
2
ป.5
27
12
39
2
ป.6
13
13
26
2
รวมประถม
135
90
225
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
151
347
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...