ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
25
22
47
2
อบ.2
27
27
54
2
อบ.3
30
34
64
2
รวม อบ.
82
83
165
6
ป.1
35
28
63
3
ป.2
45
27
72
3
ป.3
34
35
69
3
ป.4
40
27
67
3
ป.5
35
43
78
3
ป.6
42
24
66
3
รวมประถม
231
184
415
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
313
267
580
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...