ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
42
33
75
3
อบ.2
54
43
97
3
อบ.3
48
53
101
3
รวม อบ.
144
129
273
9
ป.1
61
73
134
4
ป.2
71
52
123
4
ป.3
44
52
96
4
ป.4
70
60
130
4
ป.5
69
74
143
4
ป.6
61
66
127
4
รวมประถม
376
377
753
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
520
506
1,026
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...