ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
42
32
74
3
อบ.2
54
39
93
3
อบ.3
55
41
96
3
รวม อบ.
151
112
263
9
ป.1
82
70
152
4
ป.2
64
68
132
4
ป.3
71
53
124
4
ป.4
46
52
98
4
ป.5
70
60
130
4
ป.6
68
73
141
4
รวมประถม
401
376
777
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
552
488
1,040
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...