ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
472
0
472
12
ม.2
472
0
472
12
ม.3
560
0
560
12
รวมมัธยมต้น
1,504
0
1,504
36
ม.4
529
0
529
15
ม.5
526
0
526
15
ม.6
562
0
562
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,617
0
1,617
44
รวมทั้งหมด
3,121
0
3,121
80
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...