ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
567
567
14
ม.2
0
576
576
14
ม.3
0
461
461
12
รวมมัธยมต้น
0
1,604
1,604
40
ม.4
0
511
511
14
ม.5
0
457
457
14
ม.6
0
443
443
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
1,411
1,411
42
รวมทั้งหมด
0
3,015
3,015
82
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...