ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
454
454
12
ม.2
0
504
504
12
ม.3
0
509
509
12
รวมมัธยมต้น
0
1,467
1,467
36
ม.4
0
460
460
14
ม.5
0
471
471
14
ม.6
0
499
499
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
1,430
1,430
42
รวมทั้งหมด
0
2,897
2,897
78
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...