ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
207
188
395
10
ม.2
224
228
452
10
ม.3
238
197
435
10
รวมมัธยมต้น
669
613
1,282
30
ม.4
123
151
274
7
ม.5
113
169
282
7
ม.6
72
167
239
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
308
487
795
21
รวมทั้งหมด
977
1,100
2,077
51
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...