ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
191
226
417
11
ม.2
187
251
438
10
ม.3
203
252
455
10
รวมมัธยมต้น
581
729
1,310
31
ม.4
211
330
541
14
ม.5
183
347
530
12
ม.6
174
318
492
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
568
995
1,563
37
รวมทั้งหมด
1,149
1,724
2,873
68
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...