ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
172
142
314
9
ม.2
180
155
335
9
ม.3
179
111
290
8
รวมมัธยมต้น
531
408
939
26
ม.4
138
150
288
8
ม.5
87
120
207
6
ม.6
95
109
204
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
320
379
699
20
รวมทั้งหมด
851
787
1,638
46
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...