ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
149
119
268
8
ม.2
172
142
314
9
ม.3
188
159
347
9
รวมมัธยมต้น
509
420
929
26
ม.4
137
135
272
7
ม.5
132
137
269
8
ม.6
88
124
212
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
357
396
753
21
รวมทั้งหมด
866
816
1,682
47
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...