ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
308
259
567
15
ม.2
296
271
567
16
ม.3
264
209
473
11
รวมมัธยมต้น
868
739
1,607
42
ม.4
275
269
544
14
ม.5
272
291
563
16
ม.6
212
197
409
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
759
757
1,516
41
รวมทั้งหมด
1,627
1,496
3,123
83
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...