ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
187
241
428
12
ม.2
152
161
313
8
ม.3
82
93
175
4
รวมมัธยมต้น
421
495
916
24
ม.4
84
105
189
7
ม.5
74
92
166
6
ม.6
84
94
178
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
242
291
533
18
รวมทั้งหมด
663
786
1,449
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...