ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
243
267
510
12
ม.2
213
253
466
11
ม.3
186
219
405
11
รวมมัธยมต้น
642
739
1,381
34
ม.4
163
260
423
12
ม.5
174
229
403
11
ม.6
135
214
349
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
472
703
1,175
34
รวมทั้งหมด
1,114
1,442
2,556
68
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...