ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
28
27
55
2
อบ.2
36
39
75
3
อบ.3
62
53
115
4
รวม อบ.
126
119
245
9
ป.1
89
90
179
6
ป.2
102
91
193
7
ป.3
97
103
200
6
ป.4
96
92
188
6
ป.5
87
78
165
5
ป.6
100
94
194
6
รวมประถม
571
548
1,119
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
697
667
1,364
45
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...