ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
23
24
47
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
73
67
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
91
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...