ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
21
47
2
อบ.3
35
25
60
2
รวม อบ.
61
46
107
4
ป.1
53
21
74
3
ป.2
37
38
75
3
ป.3
47
35
82
3
ป.4
42
35
77
2
ป.5
41
31
72
2
ป.6
37
34
71
2
รวมประถม
257
194
451
15
ม.1
34
26
60
2
ม.2
18
33
51
2
ม.3
36
17
53
2
รวมมัธยมต้น
88
76
164
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
406
316
722
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...