ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
20
17
37
1
รวม อบ.
30
23
53
2
ป.1
24
15
39
2
ป.2
18
13
31
1
ป.3
18
21
39
1
ป.4
28
11
39
1
ป.5
23
20
43
2
ป.6
17
21
38
1
รวมประถม
128
101
229
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
124
282
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...