ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
22
16
38
2
ป.2
24
15
39
2
ป.3
19
14
33
1
ป.4
20
19
39
2
ป.5
27
11
38
2
ป.6
24
23
47
2
รวมประถม
136
98
234
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
116
276
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...