ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลากค้อน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
33
34
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
44
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...