ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
17
14
31
3
ป.1
13
9
22
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
42
53
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
67
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...