ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
26
48
2
อบ.3
22
28
50
2
รวม อบ.
44
54
98
4
ป.1
19
18
37
1
ป.2
22
21
43
2
ป.3
28
28
56
2
ป.4
19
25
44
2
ป.5
27
20
47
2
ป.6
19
24
43
2
รวมประถม
134
136
270
11
ม.1
13
10
23
1
ม.2
7
11
18
1
ม.3
17
9
26
1
รวมมัธยมต้น
37
30
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
215
220
435
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...