ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
24
58
2
อบ.3
34
30
64
2
รวม อบ.
68
54
122
4
ป.1
52
40
92
3
ป.2
50
35
85
3
ป.3
50
50
100
3
ป.4
25
35
60
2
ป.5
50
30
80
2
ป.6
33
38
71
2
รวมประถม
260
228
488
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
328
282
610
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...