ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
31
37
68
3
อบ.3
52
21
73
3
รวม อบ.
83
58
141
6
ป.1
46
43
89
3
ป.2
54
36
90
4
ป.3
49
45
94
4
ป.4
58
57
115
4
ป.5
61
40
101
4
ป.6
66
59
125
4
รวมประถม
334
280
614
23
ม.1
43
26
69
3
ม.2
60
20
80
3
ม.3
38
20
58
3
รวมมัธยมต้น
141
66
207
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
558
404
962
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...