ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
283
313
596
15
ม.2
268
282
550
15
ม.3
337
317
654
14
รวมมัธยมต้น
888
912
1,800
44
ม.4
323
328
651
16
ม.5
303
331
634
16
ม.6
290
384
674
17
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
916
1,043
1,959
49
รวมทั้งหมด
1,804
1,955
3,759
93
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...