ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
266
285
551
15
ม.2
335
319
654
14
ม.3
356
295
651
14
รวมมัธยมต้น
957
899
1,856
43
ม.4
310
333
643
16
ม.5
297
384
681
16
ม.6
336
413
749
17
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
943
1,130
2,073
49
รวมทั้งหมด
1,900
2,029
3,929
92
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...