ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
29
28
57
2
อบ.2
31
37
68
2
อบ.3
27
39
66
2
รวม อบ.
87
104
191
6
ป.1
46
48
94
3
ป.2
40
45
85
3
ป.3
46
50
96
3
ป.4
59
50
109
3
ป.5
51
35
86
3
ป.6
55
39
94
3
รวมประถม
297
267
564
18
ม.1
57
41
98
3
ม.2
57
34
91
3
ม.3
50
43
93
3
รวมมัธยมต้น
164
118
282
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
548
489
1,037
33
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...