ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
28
29
57
2
อบ.2
27
39
66
2
อบ.3
39
32
71
2
รวม อบ.
94
100
194
6
ป.1
39
44
83
3
ป.2
47
49
96
3
ป.3
55
51
106
3
ป.4
49
37
86
3
ป.5
54
38
92
3
ป.6
41
47
88
3
รวมประถม
285
266
551
18
ม.1
56
39
95
3
ม.2
55
44
99
3
ม.3
36
19
55
2
รวมมัธยมต้น
147
102
249
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
526
468
994
32
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...