ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
12
28
1
อบ.2
19
18
37
2
อบ.3
25
22
47
2
รวม อบ.
60
52
112
5
ป.1
25
24
49
2
ป.2
23
23
46
2
ป.3
20
28
48
2
ป.4
28
29
57
2
ป.5
22
24
46
1
ป.6
20
21
41
1
รวมประถม
138
149
287
10
ม.1
12
31
43
2
ม.2
28
28
56
2
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
54
75
129
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
252
276
528
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...