ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโปรยฝน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
17
15
32
1
รวม อบ.
37
32
69
3
ป.1
11
13
24
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
16
18
34
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
69
65
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
97
203
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...