ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
230
267
497
12
ม.2
216
274
490
12
ม.3
194
250
444
12
รวมมัธยมต้น
640
791
1,431
36
ม.4
200
259
459
12
ม.5
171
281
452
12
ม.6
188
247
435
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
559
787
1,346
36
รวมทั้งหมด
1,199
1,578
2,777
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...