ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
17
24
1
อบ.2
21
17
38
1
อบ.3
15
22
37
1
รวม อบ.
43
56
99
3
ป.1
23
19
42
2
ป.2
30
20
50
2
ป.3
22
18
40
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
20
9
29
1
ป.6
15
20
35
1
รวมประถม
116
95
211
8
ม.1
18
24
42
2
ม.2
25
19
44
2
ม.3
10
20
30
1
รวมมัธยมต้น
53
63
116
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
212
214
426
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...