ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าเรือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
182
187
369
10
ม.2
178
172
350
10
ม.3
145
157
302
10
รวมมัธยมต้น
505
516
1,021
30
ม.4
91
125
216
6
ม.5
75
110
185
6
ม.6
58
104
162
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
224
339
563
18
รวมทั้งหมด
729
855
1,584
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...