ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
78
52
130
4
ม.2
61
64
125
4
ม.3
63
53
116
4
รวมมัธยมต้น
202
169
371
12
ม.4
44
33
77
2
ม.5
31
61
92
2
ม.6
30
39
69
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
105
133
238
6
รวมทั้งหมด
307
302
609
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...