ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางปะอิน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
47
101
3
ม.2
54
27
81
3
ม.3
71
37
108
3
รวมมัธยมต้น
179
111
290
9
ม.4
59
34
93
3
ม.5
42
30
72
3
ม.6
30
27
57
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
131
91
222
8
รวมทั้งหมด
310
202
512
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...