ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำสนธิวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
62
58
120
4
ม.2
37
63
100
3
ม.3
54
49
103
3
รวมมัธยมต้น
153
170
323
10
ม.4
30
52
82
4
ม.5
25
52
77
3
ม.6
27
39
66
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
82
143
225
10
รวมทั้งหมด
235
313
548
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...