ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำสนธิวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
35
86
3
ม.2
53
58
111
4
ม.3
38
60
98
3
รวมมัธยมต้น
142
153
295
10
ม.4
41
48
89
3
ม.5
27
49
76
4
ม.6
24
53
77
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
92
150
242
10
รวมทั้งหมด
234
303
537
20
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...