ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
33
24
57
6
ม.1
1
0
1
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
12
6
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
34
87
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...