ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะโกรวม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
37
25
62
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
15
12
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
41
98
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...