ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านกลับ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
8
24
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
46
34
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
42
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...