ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
11
15
26
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
11
2
13
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
3
9
12
1
รวมประถม
32
34
66
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
5
0
5
1
รวมมัธยมต้น
19
10
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
59
121
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...