ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
14
3
17
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
55
45
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
53
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...