ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
5
13
2
ป.1
11
3
14
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
0
8
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
39
20
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
25
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...