ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมคาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
1
9
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
25
35
60
6
ม.1
14
2
16
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
25
19
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
69
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...