ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมคาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
2
6
8
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
1
7
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
22
31
53
6
ม.1
2
3
5
1
ม.2
13
2
15
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
20
15
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
56
104
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...